Typisch Taco geeft betekenis aan plekken

Typisch Taco helpt mensen en organisaties om plekken om ons heen anders in te richten. Slimmer, mooier of functioneler. Dit als maatschappelijke urgentie erom vraagt (of schreeuwt!).

Aanbod

Procesbegeleiding

Typisch Taco helpt mensen en organisaties om plekken om ons heen anders in te richten.   

Rondleidingen

Een verhaal vertellen over een specifieke plek zorgt voor inzicht. Zo krijgt die plek meer betekenis en meer waarde.   

Storytelling

Feiten vergeet je, een verhaal blijft hangen. Een goed verhaal laat je niet meer los, je raakt erdoor geïnspireerd.   

MIJN INSPIRATIE

Het Griftpark in Utrecht heeft een hele bijzondere geschiedenis. Hier stond 100 jaar lang de gemeentelijke gasfabriek. Met rokende schoorstenen, een eigen spoorlijn en grote gashouders. Pal naast de fabriek lagen dichtbevolkte woonwijken als Wittevrouwen. Als de wind ongunstig stond kon je daar maar beter niet je was buiten hangen.

Maar waar zie je die gasfabriek eigenlijk nog in het park? Nergens, alles is gesloopt!

CONTACT

Taco Jansonius
M 06-4605 1961
E taco@typischtaco.nl
I www.typischtaco.nl

Bezoekadres
Hof van Cartesius
Vlampijpstraat 94
3534 AR Utrecht