Typisch Taco geeft betekenis aan plekken

Typisch Taco helpt bedrijven, overheden en organisaties om plekken om ons heen anders in te richten of anders te gebruiken. Slimmer, mooier of functioneler. Dit als maatschappelijke urgentie erom vraagt.

Aanbod

Procesbegeleiding

Typisch Taco helpt bedrijven, overheden en organisaties om plekken om ons heen anders in te richten.   

Kansenradar

Op het juiste moment de goede verbinding leggen. Tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en overheden.

Storytelling

Feiten vergeet je, een verhaal blijft hangen. Een goed verhaal laat je niet meer los, je raakt erdoor geïnspireerd.   

MIJN INSPIRATIE

Het Griftpark in Utrecht heeft een hele bijzondere geschiedenis. Hier stond 100 jaar lang de gemeentelijke gasfabriek. Met rokende schoorstenen, een eigen spoorlijn en grote gashouders. Pal naast de fabriek lagen dichtbevolkte woonwijken als Wittevrouwen. Als de wind ongunstig stond kon je daar maar beter niet je was buiten hangen.

Maar waar zie je die gasfabriek eigenlijk nog in het park? Nergens, alles is gesloopt!

CONTACT

Taco Jansonius
M 06-4605 1961
E taco@typischtaco.nl
I www.typischtaco.nl
www.linkedin.com

Bezoekadres
Het Hof van Cartesius
Vlampijpstraat 94
3534 AR Utrecht

Privacyverklaring