Procesbegeleiding

Typisch Taco helpt bedrijven, overheden en organisaties om plekken om ons heen anders in te richten of anders te gebruiken. Projecten in de leefomgeving zijn vaak complex. Om tot resultaat te komen is draagvlak een must. Draagvlak in de zin van acceptatie, maar belangrijker nog in de betekenis van actief meedoen. Een goede samenwerking vraagt om nauwkeurige afstemming en adequate coördinatie. Typisch Taco biedt procesbegeleiding die op deze factoren stuurt.

Welke dienstverlening kun je verwachten?

 • Rode draad aanbrengen, een beeld neerzetten dat inspireert
 • Bijeenbrengen van relevante personen en organisaties
 • Draagvlak creëren
 • Procesopzet maken
 • Organiseren en begeleiden van activiteiten
 • Zorgen voor creativiteit en kwaliteit
 • Coördinatie van het proces

Met welke onderwerpen houdt Typisch Taco zich bijvoorbeeld bezig?

 • Leegstand
 • Circulair bouwen
 • Tijdelijk ruimtegebruik
 • Herbestemming erfgoed
 • Bouwen in waardevol landschap
 • Recreatie
 • Tijdelijke en nieuwe natuur
 • Duurzame stadslogistiek