MIJN INSPIRATIE

De ziel van het Griftpark

Het Griftpark in Utrecht heeft een hele bijzondere geschiedenis. Hier stond 100 jaar lang de gemeentelijke gasfabriek. Met rokende schoorstenen, een eigen spoorlijn en grote gashouders. Pal naast de fabriek lagen dichtbevolkte woonwijken als Wittevrouwen. Als de wind ongunstig stond kon je daar maar beter niet je was buiten hangen.

Maar waar zie je die gasfabriek eigenlijk nog in het park? Nergens, alles is gesloopt!

Mijn droom als buurtbewoner is om die geschiedenis weer te laten herleven. Door te graven in het geheugen van de mensen die er woonden en werkten. En dan iets tastbaars (en vrolijks!) in het park te lanceren wat de rijke geschiedenis letterlijk in beeld brengt.

Rondvaartleiding Lage Weide

De haven van het Utrechtse industrieterrein Lage Weide is onbekend. Zelfs bij de meeste Utrechters. Toch is het een van de grootste binnenhavens van Nederland. Je vindt hier een containerterminal en andere havenactiviteiten. Maar ook het grootste sculpturenproject van Nederland: Waterwerken.

In 2016 heb ik, onder andere voor het Utrechtse Uitfeest, een ‘rondvaartleiding’ door de haven van Lage Weide ontwikkeld. Rode draad hierin is de geschiedenis van Utrechtse bedrijvigheid langs het water. Van Oudegracht tot Amsterdam-Rijnkanaal. Spectaculaire details ontbreken niet, zoals de mysterieuze vondst van brisantgranaten bij het uitdiepen van de haven in 2009.

De rondvaartleiding, met een bezoek aan Waterwerken als vast onderdeel, is een bijzonder uitje voor groepen. Neem contact op voor meer informatie.

Het Hof van Cartesius

In 2005 reisde ik stad en land af op zoek naar groene bedrijventerreinen. Met als resultaat een brochure die een van de eerste publicaties op dit vlak is.

In de jaren erna zocht ik naar een eigen groene werkplek. En ik heb hem gevonden. Het Hof van Cartesius is in 2017 gerealiseerd in het Werkspoorkwartier in Utrecht. Een ultieme groene werkplek waar creatieve, duurzame ondernemers zélf hun eigen werkruimte hebben gebouwd rondom een klimaatadaptieve en publieke binnentuin.

Het Hof van Cartesius is een circulaire proeftuin. Op alle vlakken wordt geëxperimenteerd met het terugbrengen van afval- en reststromen. Om te beginnen in de bouw van de bedrijfspanden. Het Hof is voor 90% gebouwd van gebruikt, biobased of remontabel materiaal.

Nieuwsgierig? Kom langs of lees het jaarverslag 2017.

Oeverzwaluwwand Biddinghuizen

Een beeld uit Flevoland dat mij al jaren inspireert. Een vanuit natuurwetgeving tegengehouden uitbreiding van een bedrijfsterrein kon plotseling toch doorgang vinden. Tot ieders tevredenheid. Namelijk door de uitbreiding iets te beperken en de uitgespaarde ruimte als natuurterrein in te richten. Op kosten van het bedrijf. Met een oeverzwaluwwand als pronkstuk - maar ook als functionele scheidingsmuur tussen economische activiteit en natuurontwikkeling. Vrijwilligers doen het jaarlijkse onderhoud aan de wand.

Droomplan voor Paleis Soestdijk

In 2015 heb ik als onderdeel van een team van 10 ondernemers een plan gemaakt om Paleis Soestdijk te ontwikkelen als Droompaleis, een incubator voor de dromen van alle Nederlanders. Dit in het kader van de prijsvraag die het Rijksvastgoedbedrijf uitschreef voor herbestemming van het paleis. De titel van het plan is een knipoog naar het boek ‘Mijn droom voor ons land’, het nationale geschenk aan Willem-Alexander bij zijn inhuldiging tot koning.

Ons plan beoogt paleis Soestdijk de voortbestemming te maken van de droom van ‘één mensheid’, zoals Koningin Juliana die in 1952 voor het Amerikaanse Congres verwoordde. Juliana geloofde in de kracht van de samenleving. Zo ontstaat het Droompaleis ook. Van onderaf. Het Paleis wordt volkseigendom omdat we alle Nederlanders uitnodigen om te participeren. Een coöperatie als passende ondernemingsstructuur. Dit sluit aan op een behoefte van de samenleving. De wens om niet achterover te leunen, maar zelf tot een oplossing te komen.

De Volkscoöperatie Droompaleis Soestdijk is daadwerkelijk opgericht. Maar de prijsvraag hebben we niet gewonnen. Het plan wacht nu op een nieuwe droomplek.