PROFIEL

Typisch Taco helpt bedrijven, overheden en organisaties om plekken om ons heen anders in te richten of anders te gebruiken. Slimmer, mooier of functioneler. Dit als maatschappelijke urgentie erom vraagt.

Startpunt is altijd het verhaal van de plek. Wie wonen en werken er? Welke inspiratie halen we uit de geschiedenis en het huidige gebruik? Welke emoties roept een plek op? Typisch Taco gaat op zoek naar de ziel van de plek en zorgt dat deze bewaard blijft in een nieuwe bestemming.

Een plek staat niet op zichzelf. Typisch Taco heeft oog voor de wisselwerking tussen een plek en zijn omgeving. Daarbij kijkt hij naar verschillende niveaus. Voor een bewoner is een stadspark een plek om een ommetje te maken. Een stedenbouwkundige die met klimaatadaptatie bezig is kijkt naar het verkoelend effect van datzelfde park.

De kracht van Typisch Taco ligt in het tot stand brengen van verrassende verbindingen. Zoals tussen economie en natuur. Typisch Taco werkt vanuit plezier en betrokkenheid Рen altijd samen met anderen. Doel is te komen tot onverwachte, maar vooral ook haalbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Typisch Taco is het eigen bedrijf van Taco Jansonius, een professional met ruim 25 jaar werkervaring op het snijvlak van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.