Procesbegeleiding

Typisch Taco helpt bedrijven, overheden en organisaties om plekken om ons heen anders in te richten of anders te gebruiken. Projecten in de leefomgeving zijn vaak complex. Om tot resultaat te komen is draagvlak een must. Draagvlak in de zin van acceptatie, maar belangrijker nog in de betekenis van actief meedoen. Een goede samenwerking vraagt om nauwkeurige afstemming en adequate coördinatie. Typisch Taco biedt procesbegeleiding die op deze factoren stuurt. Kijk hier voor een overzicht van opdrachtgevers en projecten.

Met welke onderwerpen houdt Typisch Taco zich bezig?

  • Duurzame stadslogistiek
  • Transport over water
  • Bouwlogistiek
  • Circulair bouwen
  • Biodiversiteit en klimaatadaptie
  • Natuurlijk Sturen
  • Bedrijventerreinen
  • Tijdelijke en nieuwe natuur
  • Groene wandelnetwerken
  • Bewoners- en ondernemersinitiatief