Herbestemming steenfabriekterrein Montfoort

Levert strenge natuurwetgeving meer winst op voor flora en fauna dan wanneer je bedrijven (als onderdeel van een ‘package deal’) verleidt in natuur te investeren? Een vraag die ik in de periode 2011-2013 concreet heb gemaakt in een project in Montfoort. Een project rond de bedrijfsuitbreiding van de Jan Snel Group.

Hier heb ik samen met een groep lokale stakeholders een jarenlange ruzie tussen bewoners en bedrijf opgelost. Namelijk door de gewraakte uitbreiding van het bedrijfsterrein te koppelen aan restauratie van steenfabriek IJsseloord en 4 ha. natuurontwikkeling. Zo is een voor alle partijen acceptabele oplossing op tafel gekomen.

Lees hier het artikel dat ik schreef over dit project.

In 2018 is het plan in uitvoering gekomen. De beoogde natuurontwikkeling en de meeste restauratiewerkzaamheden zijn sindsdien gerealiseerd.

Nominatie voor de Nationale Natuurprijs 2012
Bekijk hieronder de video over dit project, gemaakt bij de nominatie voor de Nationale Natuurprijs 2012