Het Hof van Cartesius – proeftuin voor circulair bouwen

Het Utrechtse Werkspoorkwartier kent sinds 2017 een bijzonder initiatief. Het Hof van Cartesius biedt werkruimtes-in-het-groen aan creatieve en duurzame ondernemers. Werkruimtes die grotendeels met gebruikte materialen én met respect voor de natuur gebouwd zijn. Sinds 2018 heb ik hier mijn werkplek en ben ik lid van de ondernemerscoöperatie Het Hof van Cartesius. Ik bouw samen met de andere coöperatieleden mee aan het verder vormgeven, beheren en etaleren van het Hof.

In haar korte bestaan heeft Het Hof van Cartesius zich ontwikkeld tot een proeftuin voor circulair bouwen. Dit leidt er inmiddels toe dat uit heel het land belangstellenden, of dat nu aannemers, projectontwikkelaars, onderwijsinstellingen, woningcorporaties of overheden zijn, naar de plek komen om inspiratie op te doen.

Ik geef rondleidingen door het Hof waarin circulair bouwen centraal staat. Ik ga in op de urgentie van circulair bouwen (waarom praat iedereen daar opeens over?) en op de verschillende vormen van circulair bouwen. Ik zoom in op wat komt kijken bij bouwen met gebruikte materialen en laat de vele ook niet-alledaagse materialen zien die bij de bouw zijn toegepast. Uiteraard stellen we elkaar de vraag: wat is de toekomst van bouwen met gebruikte materialen?

Het Hof van Cartesius heeft een ambitieuze en eigen kijk op circulair bouwen. Hoogwaardig hergebruik van materialen begint bij materiaal gedreven opdrachtgeverschap. Dit vraagt tijdens het bouwproces om nauwe en continue samenwerking tussen opdrachtgever, architect, aannemer en constructeur.

In 2020-2022 is het Hof fors uitgebreid. In die periode schreef ik de publicatie De urgentie van circulair bouwen – Het Hof van Cartesius als proeftuin en werkte ik als producent mee aan twee korte documentaires over circulair bouwen bij het Hof. Deel 1 gaat over funderingen en vloeren, deel 2 over het scouten en oogsten van gebruikte bouwmaterialen.

Bekijk hier de video van de eerste aflevering.